Projekty

smARt MÚZEUM

Hlavným cieľom je vytvoriť a zaviesť do praxe aplikáciu, ktorá bude zdieľať zbierkové predmety múzea cez technológiu rozšírenej reality (AR) na bežnom mobilnom zariadení kdekoľvek kde je k dispozícií dátové pripojenie. Pilotné zavedenie tejto možnosti bude v spolupráci s Múzeom v Kežmarku a Ľubovnianskym múzeom v Starej Ľubovni. Aplikáciu môžu v budúcnosti využívať všetky múzeá a galéria na Slovensku a prezentovať tak touto formou svoje hodnotné artefakty, múzeálne predmety, ktoré budú viac prístupné širšej verejnosti aj v rizikových obdobiach poznačených obmedzeniami.

Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja

Hlavná aktivita je zameraná na optimalizáciu procesov verejnej správy prostredníctvom implementácie smart konceptov v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja pre tvorbu lepších verejných politík vo všetkých oblastiach mestského rozvoja územnej samosprávy mesta Trenčín prostredníctvom monitoringu a analýzy verejných politík, hodnotenia ich dopadov a návrhu riešení na ich optimalizáciu s cieľom skvalitnenia a dostupnosti verejných služieb.

(f)ITcubator - start up centrum

Členovia nášho tímu sa výrazne zasadili za vznik tejto neziskovej organizácie a aj v súčasnosti spolupracujú na jej aktivitách. (f)ITcubator je prvá nezisková organizácia pod Tatrami, ktorej snahou je vytvorenie talentovanej komunity z portfólia študentov či mladých ľudí s prepojením na odborníkov z IT oblasti. Hlavným claimom (f)ITcubatora je IT4TA3, prenesene – urob „Aj Ty“ niečo pre „Tatry“.
Privítame každého s netradičným nápadom alebo myšlienkou, ktorý si zaslúži podporu a tým pomôže napredovať podtatranskému regiónu. Popradský (f)ITcubator organizuje eventy, workshopy, diskusie na tému vzdelávania, informačných technológií, ale aj z oblasti marketingu či ako zostať FIT po fyzickej i duševnej stránke.