O nás

O nás

Naša história je formálne iba veľmi krátka, ale v našich myšlienkach a spolupracovníkoch sme tu s vami už veľmi dávno. Vznikli sme na konci roku 2020 ako skupina ľudí rôznych profesií, rôzneho veku , zmýšľania, pohľadu na svet, … Jedno však máme spoločné – cítime potrebu tejto krajine niečo vrátiť. Každý ako vie, ale hlavne spoločne cez rôzne projekty, poradenstvo, podporu, či dobrovoľníctvo. Cieľ je jasný – trvalo udržateľný rozvoj regiónov. Pre nás tieto slová nie sú klišé, ale vedomie zodpovednosti za to, čo tu ostane pre ďalšie generácie.

Názov iROZVOJ iREGION je tak trošku slovnou hračkou – „aj“región „aj“rozvoj, ale zároveň skratkou – „inovatívny“ rozvoj, „inteligentný“región. To naznačuje, akým spôsobom chceme pomáhať a čo sú naše hlavné oblasti, v ktorých chceme pôsobiť. Myslíme si, že moderné technológie rozumne uchopené nemusia ľudí „zotročovať“, ale môžu pomáhať rozvíjať naše mestá a obce, naše regióny. Najdôležitejšia je kvalita života ľudí. Tá sa však nedá dosiahnuť bez kvalitného životného prostredia. Tomu výrazne pomôže zmena prístupu v energetike zvyšovaním využívania obnoviteľných zdrojov, smart prístupom a navrátením hodnoty vzdelávaniu.

Vízia

Moderné technológie, inovácie, digitalizácia môžu byť účelne a efektívne využívané v prospech ľudí, len ak sú spájané s ľudskými potrebami a zároveň pochopiteľné, prístupné a jednoducho použiteľné pre rôzne sociálne skupiny obyvateľstva. Preto koncept inteligentných regiónov musí v rovnováhe obsahovať aspekty technologické ako aj ekonomické, ale predovšetkým sociálne v súlade s troma piliermi udržateľnosti. Našou snahou je prispieť k takto definovanému rozvoju. Prispievať k trvalo udržateľným riešeniam v regiónoch a pomáhať tak ľuďom v nich žijúcich k vysokej kvalite života je našou víziou.